+physio-plastisch

De gedachten achter mijn werk is, dat niet alleen vormen bepalend zijn voor een beeld

Balans - Stabiliteit - Aantrekkingskracht

Steunend op het waargenomene