Kunstenaar Theodor Schokker

'De gedachten achter mijn werk is, dat niet alleen vormen bepalend zijn voor een beeld. Begrippen in de natuurwetenschap zoals balans, stabiliteit en aantrekkingskracht vormen samen met bepaalde materialen een zodanige constructie waardoor men een uniek en intrigerend objekt te zien krijgt'.

- Theodor Schokker

'Aangezien er zich gebeurtenissen afspelen in de natuur die wij nouwelijks te zien krijgen probeer ik die te registreren en vast te leggen. Die beelden noem ik dan 'Fysioplastisch' hetgeen betekend: Steunend op het waargenomene. De keuze van materiaal en onderwerp is weer kwestie van gevoel en intuïtie. En ook rationele overwegingen spelen een rol'.