Kunstenaar Theodor Schokker

fysioplastisch, steunend op het waargenomene.